Xe Tải Hino 8 Tấn Gắn Cẩu Unic UR-V555
 • Tải trọng: 8 tấn
 • Số khúc: 5 khúc
Xe Tải Hino 8 Tấn Gắn Cẩu Unic UR-V553
 • Tải trọng: 8 tấn
 • Số khúc: 3 khúc
Xe Tải Hino 8 Tấn Gắn Cẩu Unic UR-V554
 • Tải trọng: 8 tấn
 • Số khúc: 4 khúc
Xe Tải Hino 5 Tấn Gắn Cẩu Unic UR-V345
 • Tải trọng: 5 tấn
 • Số khúc: 5 khúc
Xe Tải Hino 5 Tấn Gắn Cẩu Unic UR-V344
 • Tải trọng: 5 tấn
 • Số khúc: 4 khúc
Xe Tải Hino 5 Tấn Gắn Cẩu Unic UR-V343
 • Tải trọng: 5 tấn
 • Số khúc: 3 khúc
Xe Tải Hino 3T5 Gắn Cẩu Unic UR-V345
 • Tải trọng: 3.5 tấn
 • Số khúc: 5 khúc
Xe Tải Hino 3T5 Gắn Cẩu Unic UR-V343
 • Tải trọng: 3.5 tấn
 • Số khúc: 3 khúc