Xe Bồn Xăng Dầu Hino 18 Khối
  • Tổng tải trọng: 24 tấn
  • Thể tích bồn: 18 khối